април, 2018
  • Геца Кон

    Једног дана бануо је Милош Црњански и, готово с прага, предложио Геци да преведе Ничеова дела у  дес ...

март, 2018јул, 2017јун, 2017
  • Милан Кашанин

    „Толико је неодољива и привлачна моћ јавне сцене, да смо погледе управљали само на актере који ...

мај, 2017април, 2017март, 2017
  • КУД Патријоти

    Ни сам не знам колико пута сам читао громопуцателне патриотске прогласе, у којима све врви од баналн ...

Show More post